Ընտրողներ ըստ անուների, ծննդյան օրերի և հասցեների 2013 - 2015 - 2017 -2018 թթ.