Քվեների բաշխումը կախված մասնակցության տոկոսներից:
ըստ նշված տոկոսից պակաս մասնակցությամբ
ընտրված տեղամասերի:

% մասնակից              տեղամաս          ընտրող

ըստ նշված տոկոսից ավելի մասնակցությամբ
ընտրված տեղամասերի:

% մասնակից              տեղամաս          ընտրող

1-ՀՀԿ 2-ՔՈՍԴԿ 3-ՀՅԴ 4-ԻՄ ՔԱՅԼԸ 5-ԼՀԿ 6-ՔԺՎԿ 7-ԱԱԿ 8-ՄԵՆՔ 9-ՕԵԿ 10-ՍԾՀԿ 11-ԲՀԿ

Կարմիր գիծը Ընտրությանը մասնակցաց ընտրողների 5 %-կուսակցության,7 % - դաշինքի համար, նվազագուն պահանջվող քվեներն են մանդատներ ստանալու համար:
Սյուների տոկոսները հաշվվում են համապատասխան տեղամասերի ընտրությանը մասնակցաց ընտրողների ընդհանուր թվից

քվենները կախված մասնակցության տոկոսից: Լրացնել %
Ընտրությունների արդյունքները` ԻՄ ՔԱՅԼԸ 70.16%, ԲՀԿ 8.23%, ԼՀԿ 6.35%
ՀՀԿ 4.69%, ՔՈՍԴԿ 0.68%, ՀՅԴ 3.87%, ՔԺՎԿ 0.51%, ԱզգԱԿ 0.33%, ՄԵՆՔ 2.00%, ՕԵԿ 0.98%, ՍԾՀԿ 1.81%